POLISH DANCE
in Southern California

BIBLIOGRAPHY

By Maja Trochimczyk and Michał Jankowski

 1. Allihn, Ingeborg: "Ein richtiges Gefuhl von der naturlichen Bewegung: Johann Philipp Kirnberger als Sammler von Nationaltanzen" [An accurate feel for natural movement: Johann Philipp Kirnberger as collector of ethnic dances] in Telemanniana et alia musicologica: Festschrift fur Gunter Fleischhauer zum 65. Geburtstag, Oschersleben: Ziethen, 1995. 209-214. Michaelstein: Institut fur Auffuhrungspraxis, 1995.

 2. Belotti, Gastone:"L'asimmetria ritmica nella mazurca chopiniana, [Asymmetrical rhythm in Chopin's mazurkas], in Nuova rivista musicale italiana V no. 4, 5 (July- October, 1971): 657-68, 827-46.

 3. Benet, Sula: Song, Dance, and Customs of Peasant Poland (1951). Reprint. New York: AMS, 1979.

 4. Berk, Fred, Ha-rikud: The Jewish Dance, New York: American Zionist Youth Foundation, 1972.

 5. Biedrawina E., Mazury w Prusach Wschodnich, Kraków, 1927.

 6. Bielawski, Ludwik: "Musical Narration in Polish and European Folk Traditions" in: Historische Volksmusikforschung, Gottingen, (1994), 37-41.

 7. Bobrowska, Jadwiga Romana: "Ludowa kultura muzyczna XVII-wiecznej Polski w świetle twórczości Wacława Potockiego" [Folk music culture in 17th-century Poland in the light of Wacław Potocki's work] in Habilitationsschrift, Ethnomusicology, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1989.

 8. Bobrowska, Jadwiga Romana: "Z badań nad wzmiankami o XVI-wiecznym repertuarze popularnoludowym, pieśniowym i tanecznym w twórczości Mikołaja Reja" [Research on references to 16th-century traditional music and dance repertoires in the literary works of Mikolaj Rej] in Inspiracje w muzyce XX wieku: Filozoficzno- literackie, religijne, folklorem. Materialy Ogolnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Warszawa: Związek Kompozytorów Polskich, 1993, 223-230.

 9. Brodniewicz, Teresa: "Wokół poloneza - wątek genetyczny" [Around polonaise - an outline of its genesis] in Monochord: De musica acta, studia et commentarii, 2 (1994) 5-11.

 10. Brodzinski, Kazimierz:"O tańcach narodowych" in Melitele 1 (Warszawa, 1829), p. 85.

 11. Brzozowska, U.: Pieąni i tańce kujawskie [Songs and Dances of Kujawy], Kraków: PWM, 1950.

 12. Chorosiński, J.: Melodie taneczne Powiąla Songs and Dances of Powiśle], Kraków: PWM, 1949.

 13. Czekanowska, Anna: "The past in the present: On coexistence of two realities in contemporary musical folk culture" in Zbornik Matice Srpske za scenske umetnosti i muziku, No. 6-7 (1990): 199-204.

 14. Czekanowska, Anna (ed.): Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian [European heritage and Polish musical culture in the period of transformation], Kraków: Musica Iagellonica (Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis no. 5, 1995.

 15. Czekanowska, Anna: "Gegenseitige Abhangigkeiten morphologischer und funktioneller Merkmale in der Musik polnischer Volkstanze" [The mutual dependencies of morphological and functional chracteristics in the music of Polish folk dances] in Jahrbuch fur musikalische Volks-und Volkerkunde, Germany, [n.d.], 53-62.

 16. Czekanowska, Anna: Polish Folk Music: Slavonic Heritage, Polish Tradition, Contemporary Trends. Series: Cambridge studies in ethnomusicology, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

 17. Czekanowska, Anna: "Umgestaltungsdynamik und Dauerhaftigkeit im Lichte der Veranderung polnischer Musik" [The dynamics of transformation and permanence in light of changes in Polish music] in Federhofer Festschrift, Tutzing: Schneider, 1988, 67-77.

 18. Czekanowska, Anna: "Zastosowanie polskich metod statystycznych do klasyfikacji melodii ludowych" [An application of Polish statistical methods for classification of folk melodies] in Muzyka 14 no. 1 (1969): 3-18.

 19. Czerniawski, K.: "Charakterystyka tańców" in Biblioteka Warszawska, 2 (Warszawa, 1847).

 20. Czerniawski, K.: O tańcach narodowych z poglądem historycznym i estetycznym na tańce róŻnych narodów, a w szczególności na tańce polskie, [About national dances, with a historical and aesthetic view about dances of various nations, and in particular, Polish dances]. Warszawa, 1860.

 21. Dąbrowska, Grażyna: Taniec ludowy na Mazowszu [Folk dance in Mazovia], Kraków: PWM, 1980.

 22. Dąbrowska, Grażna: "A hagyomanyos neptancok szerepe Kozep-Lengyelorszag falvaiban" [The role of traditional folk dance in the life of the villages of central Poland] in Ethnographia 98 no. 2-4 (1987): 239- 259.

 23. Dąbrowska, Grażyna: "Dance and Attire," in Proceedings of the 17th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology: Dance and its Socio-Political Aspects; Dance and Costume. Nafplion: Peloponisiako Laografiko Idrima, 1994, 127-132.

 24. Dąbrowska, Grażyna: "Recherche sur la danse populaire en Pologne/Research on popular dance in Poland" in Monographie internationale de la danse populaire/International Monograph on Folk Dance, 2 (1987): 5-23; 37-55.

 25. Dąbrowska, Grażyna: "Taniec ludowy" [Folk dance], in Folklor Górnego Śląska, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1989, 631-650.

 26. Dąbrowska, Grażyna: "Tanze mit Akzessorien" [Dances with accessories]. Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 33 no. 1-4 (1991): 435-468.

 27. Dąbrowska, Grażyna: "Z poszukiwań źrodeł do badań polskiego tańca ludowego" [On searching for sources concerning Polish folk dance]. Muzyka 26 no. 1 (1981): 70-75.

 28. Dąbrowska, Grażyna: Folklor Mazowsza. I: Taniec, wesele jako widowisko, pieśni [The folklore of Mazovia. I: Dance, wedding as spectacle, songs]. Warszawa: Centralny Osrodek Metodyki Upowszechniania kultury, 1980.

 29. Dąbrowska, Grażyna: Wesele kurpiowskie, [The wedding sequence in the Kurpie region]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985.

 30. Dahlig, Ewa: "Folk Musical Ensembles in Central Poland and their Music" in Studia instrumentorum musicae popularis. X: Report from the international meeting of the International Council for Traditional Music's Study Group on Folk Musical Instruments in Lillehammer, Norway 1989. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992, 56-59.

 31. Dahlig, Ewa: "Music and Dance Activities in Polish Folk Tradition: The Problem of Syncretism," in Dance Studies 14 (1990): 37-46.

 32. Dahlig, Ewa: "Problem synkretyzmu w muzycznych i tanecznych zachowaniach wykonawców ludowych w Polsce" [On the musical and dance practice of folk performers in Poland: A problem of syncretism] in Muzyka 30 no. 3-4 (1985): 43-56.

 33. Dahlig, Ewa: "Z badan nad rytmiką polskich tańców ludowych: Mazurek, kujawiak, chodzony a 'mazurki' Chopina" [Research in the rhythm of Polish folk dances: The mazurka, kujawiak, chodzony, and the mazurkas of Chopin] in Muzyka 39 no. 3 (1994): 105-130.

 34. Dahlig, Piotr: "Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego w latach 1935-1939" [Julian Pulikowski's campaign to collect Polish folk music between 1935 and 1939] in Muzyka, 38, no. 3-4 (1993): 119-156.

 35. Dekowski, Jan Piotr: "Tance z Wieluńskiego" [Dances from the Wielun region] in Prace i materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 13 (1969): 181-89.

 36. Dekowski, Jan Piotr: "Taniec owczareczek" [The Owczareczek dance] in Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 14 (1970): 202-07.

 37. Dorabialska, H.: Polonez przed Chopinem, Warszawa, 1938.

 38. Doumas, Alexandra and Irene Loutzaki, eds.: Proceedings of the 17th symposium of the Study Group on Ethnochoreology: Dance and its Socio-Political Aspects. Dance and Costume; Nafplion: Peloponisiako Laografiko Idrima, 1994.

 39. Drabecka, Maria; Krzyżaniak, Barbara; Lisakowski, Jarosław: Folklor Warmii i Mazur [The folklore of Ermeland and Masuria], Warszawa: Centralny Osrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.

 40. Estreicher, Zygmunt: "Le sous-entendu, facteur de la forme musicale" [The implication, builder of musical form] in Schweizer Beitrage zur Musikwissenschaft 2 (1974): 133-56.

 41. Fibinger, Barbara: "Amatorski ruch folklorystyczny w województwie kaliskim" [Amateur folklore activity in the Kalisz district] in Rocznik Kaliski 15 (1982): 327-35.

 42. Ficca, Robert Joseph: A study of Slavic-American instrumental music in Lyndora, Pennsylvania, PhD diss., University of Pittsburgh, 1980.

 43. Frobel, Kathleen: "Song, Dance and Customs of Peasant Poland (1951)," book review in Ethnomusicology 25 no. 2 (May 1981): 330-31. (Reviewed item New York: AMS, 1979).

 44. Giordano, Gloria: "La Polonaise," in Choregraphie: Studi e ricerche sulla danza, 1 no. 2 (fall 1993): 85-96.

 45. Giurchescu, Anca: "The Dance Discourse, Dance Suites and Dance Cycles of Romania and Elsewhere in Europe" in Dance Studies 11 (1987): 9-72.

 46. Glofcheskie, John Michael: "Folk music of Canada's Oldest Polish Community/La musique traditionnelle de la plus ancienne communaute polonaise du Canada" in Canadian Centre for Folk Culture Studies 33 (National Museums of Canada, 1980).

 47. Gołębioski. L.: Gry i zabawy różnych stanów, Warszawa, 1931.

 48. Gorlich, Joachim Georg: "Deutsch-Polnische Beziehungen in der Musik" [German-Polish relationships in music] in Mostens 5 (1969): 49-68.

 49. Gostomski W.: Polonez i menuet. Warszawa, 1891.

 50. Grajewska-Harasiuk, Anna: "Przemiany stylistyczne tradycyjnego folkloru opoczynskiego w procesie popularyzacji" [Stylistic changes in the traditional folklore in the Opoczno region as a result of popularization] in Muzyka 19 no. 3 (1974_: 34-48.

 51. Gudel, Joachim: "Der polnische Tanz in den Bestanden polnischer Bibliotheken" [Polish dances in the holdings of Polish libraries] in Tanz und Musik im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert: Konferenzbericht der XIX. Wissenschaftlichen Arbeitstagung, Michaelstein, 13. bis 16. Juni 1991. Michaelstein/Blankenburg, Germany: Kultur- und Forschungsstatte Michaelstein, Institut fur Auffuhrungspraxis der Musik des 18. Jahrhunderts, 1993, 154-56.

 52. Halski, Czesław: Folk Music in Poland: Songs - Dances - Instruments. A Study of Their Origins and Their Development, London: Polish Cultural Foundation, 1992.

 53. Harasymczuk, R.: "Tańce huculskie," in Prace Etnograficzne, no. 5, 1939.

 54. Hławiczka, Karol: "Wpływ muzyki polonezowej na folklor krajów sąsiadujących z Polską" [The influence of Polish music on the folklore of the countries neighboring Poland] in Z dziejów muzyki polskiej, 14 (1969): 87-105.

 55. Horak, Karl: "Das Tanzgut der Bielitz-Bialaer Sprachinsel" [Dances in the district of the Bielsko-Biala dialect] in Jahrbuch fur ostdeutsche Volkskunde 24 (1981): 1-62.

 56. Kamieński L.: "Neue Beitraege zur Entwicklung der Polonaise bis Beethoven" in Beethoven Zentenarfeier, Vien, 1927, 66ff.

 57. Kamienski, L.: "O polonezie staropolskim" [About the old-Polish polonaise]. Muzyka, no 3 (1928): 99ff.

 58. Keil Charles. "Class and Ethnicity in Polish America," Journal of Ethnic Studies 7 no. 2 (1979): 37-46.

 59. Keil Charles and Angeliki V. Keil. Polka Happiness. Philadelphia: Temple University Press, 1992.

 60. Kętrzyński, Wojciech, O mazurach [About mazurs]. Poznań, 1872.

 61. Kleczyński, Jan. "Melodie zakopiańskie i podhalańskie" [Melodies from Zakopane and Podhale]. In Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1888, p. 39-102. Reprinted in Oskar Kolberg, Dzieła Wszystkie [Complete Works], vol. 45, "Góry i Podgórze II." Wrocław-Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1968, 447-493.

 62. Klośnik, Z.: O tańcach narodowych polskich, Lwów, 1907.

 63. Kobos, Andrzej M., and Jolanta Pekacz, eds.: Polonia in Alberta, 1895-1995: The Polish Centennial in Alberta, Edmonton: Polish Centennial Society, 1995.

 64. Kobos, Andrzej M.: "Folk Dancing by Polish Youth" in: Polonia in Alberta, 1895-1995: The Polish Centennial in Alberta, Edmonton: Polish Centennial Society, 1995, 141-145

 65. Kobos, Andrzej M.: "Folk dancing by Polish youth" in: Polonia in Alberta, 1895-1995: The Polish centennial in Alberta, Edmonton, 1995, 141-145.

 66. Koch, Klaus-Peter: "Der Polnische Tanz im Ostseeraum des 17./18. Jahrhunderts" [The "Polish dance" in the Baltic region during the 17th and 18th centuries] in: Musica Baltica: Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum. Sankt Augustin: Academia, 1996, 125-36.

 67. Koch, Klaus-Peter: "Matthaus Waissel, Valentin Haussmann und Georg Neumark: Drei Beispiele fur den Umgang mit polnischer Musik um 1600" [Matthaus Waissel, Valentin Haussmann, and Georg Neumark: Three instances of the reception of Polish music in Germany around 1600] in Jahrbuch fur deutsche und osteuropaische Volkskunde, 37, 1994, 122-38.

 68. Kolberg, Oskar. Dzieła Wszystkie [Complete Works], 68 volumes. Wrocław-Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1962-8. Originally published 1857-1888.

 69. Kolberg, Oskar. "Nieco o tańcach i instrumentach muzycznych ludu naszego." [Something about the dances and instruments of our people]. Lutnia Polska, 1885.

 70. Koter, Zenon. "Tradition und Gegenwart der polnischen Volksmusik" [Tradition and the present in Polish folk music] in Tradition und Innovation in der Volksmusikpflege, Modling: Internationale Organisation fur Volkskunst, 1991, 66-71.

 71. Krader, Barbara L. "Polish folk music: Slavonic heritage, Polish tradition, contemporary trends (review)" in Notes: Quarterly Journal of the Music Library Association 49 no. 3 (March 1993): 1060-1061.

 72. Krawczyk, Ryszard. "30 lat ogólnopolskiej akcji zbierania folkloru muzycznego" [Thirty years of collecting the musical folklore of Poland] in Ruch muzyczny, Poland 14, July 1980, 3-4.

 73. Krinberg, Ph. Der allzeit fertige Polonaisen- und Menuettenkomponist, Berlin, 1757.

 74. Kubinowski, Dariusz "Le mouvement d'interet pour la danse folklorique en Pologne/The folk dance movement in Poland" in Monographie internationale de la danse populaire/International monograph on folk dance, 2 (1987): 25-36; 57-68.

 75. Kubinowski, Dariusz. "Dance Culture in the Process of Integration of the Poles and the White Russians in the Territory of Poland" in Proceedings of the 17th symposium of the Study Group on Ethnochoreology: Dance and its Socio-Political Aspects; Dance and Costume. Nafplion: Peloponisiako Laografiko Idrima, 1994, 53-58.

 76. Kurczewski, Jan. Polonez w polskiej muzyce ludowej [Polonaise in Polish folk music]. Manuscript, Poznań University, 1950.

 77. Kwaśnicowa, Z. Polskie tańce ludowe: Mazur. [Polish folk dances: Mazur]. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka, 1953.

 78. Lange, Roderyk. "Cechy wykonawcze choreotechniki polskiej" [Performance features of Polish choreographic techniques] in Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, Kraków: Musica Iagellonica, 1995, 155-172.

 79. Lange, Roderyk. "On Differences Between the Rural and the Urban: Traditional Polish Peasant Dancing" in Yearbook of the International Folk Music Council 6 (November 1974): 44-51.

 80. Lange, Roderyk. "The Dance Folklore from Cuiavia." Dance Studies 12 (1988): 7-223.

 81. Lange, Roderyk. "Traditional Dance in Poland and its Changes in Time and Territory." Dance Studies 20 (1996): 1-156.

 82. Lange, Roderyk; Barbara Krzyżaniak, and Aleksander Pawlak. Folklor Kujaw [The folklore of the Kujawy region], Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1979.

 83. Lechowa, Irena. "Zwyczaje doroczne i gospodarskie w materiałach uczestników wielkiego folklorystycznego konkursu Ziemi Łódzkiej" [Annual and household customs in the materials submitted by participants in the folkloristic competition from the Lodz region] in Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 14 (1970): 61-104.

 84. Lindgren, A. "Die aeltesten Polonaisen" in Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig, no 19, 1894.

 85. Lindgren. A. "Contribution a l'histoire de la polonaise" in Congres Internationale d'Histoire de la Musique a Paris 1900. Documents, memoires et voeux…Solesmes: M.J. Cambarieu, 1901, 215-.

 86. Lissa, Zofia. "Muzyka jako czynnik integracji narodowej" [Music as a factor of national integration] in Kwartalnik Historyczny, 76 no. 2 (1969): 367-74.

 87. Majewiczowa, Z.: Krakowiak, Warszawa, 1951.

 88. Marcinkowa, Janina. "Folklor taneczny regionu cieszyńskiego" [Dance folklore of the Cieszyn region] in Z zagadnien folkloru muzycznego na Śląsku Cieszynskim. Józef Kubik, ed. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1977, 37-48.

 89. Marcinkowa, Janina. "Tradycyjne tańce Pogórza i Beskidu Cieszyńskiego" [Traditional dances of Pogorze and Beskid Cieszynski] in Gornośląski almanach muzyczny. Katowice, 1988, 67-82.

 90. Marcinkowa, Janina. Folklor taneczny Beskidu Śląskiego [The dance folklore of the Silesian Beskides], Warszawa: Centr. Poradnia Amatorskiego Ruchu Art, 1969.

 91. Marcinkowa, Janina and Krystyna Sobaczyńska. Folklor Zagłębia Dąbrowskiego, [Folklore of the Zagłębie Dąbrowskie region], Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983.

 92. Martens H. "Polonaise und Mazurka" in Musikalischen Formen, Berlin, 1936.

 93. Noll, William. "Economics of music patronage among Polish and Ukrainian peasants to 1939" in Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology 35 no. 3 (fall 1991): 349-379.

 94. Noll, William. "Music context in the culture history of rural Poland" in East European Quarterly 23 no. 1 (spring 1989): 1-16.

 95. Noll, William. "Music institutions and national consciousness among Polish and Ukrainian peasants" in Ethnomusicology and Modern Music History, Urbana: University of Illinois Press, 1991, 139-158.

 96. Noll, William. "Polish folk music: Slavonic heritage, Polish tradition, contemporary trends (review)" in Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology 38 no. 2 (spring-summer 1994): 367-372.

 97. Norlind, T. "Adatok a keringo es polka tortenetehez" [Do historii walca i polki] in Mélanges offerts a Zoltan Kadaly a l'occasion de son soixantiame anniversaire, Budapest, 1943, 189-94.

 98. Norlind, T. "Zur Geschichte der polnischen Tanze" SIMG XII, 1911, 501-24.

 99. Nyhus, Sven. Pols i Rorostraktom. Utgreiing om en gammel feletradisjon [Pols in the region of Roros-research into an old fiddle tradition], Oslo: Universitetsforlaget, 1973.

 100. Opieński Henryk. "Przyczynek do dziejów poloneza w Polsce w XVIII wieku." Kwartalnik Muzyczny no 17 -18 (1936): 36-.

 101. Pawlak, Aleksander. "Tanze und Tanzmelodien von Warmia und Mazury, [Dances and dance melodies of Warmia and Masuria] in Musicologica slovaca no. 16 (1990): 161-180.

 102. Pękacz, Jolanta T.. Przekaz tradycji muzycznej w repertuarze muzycznym towarzyszacym obrzędowi weselnemu na przykladzie wsi Mutne w Beskidzie Zywieckim [The transmission of musical tradition between generations in the repertoire of wedding songs. Mutne village in the Zywiec Beskid, southern Poland: A case study], MA thesis, Ethnomusicology, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1980.

 103. Pellowski, Alfons. "Materialy do bibliografii polskiej muzyki ludowej do roku 1975" [Materials for a bibliography of Polish folk music up to 1975] in Zeszyt naukowy no. 4. Panstwowa Wyzsza Szkola Muzyczna w Lodzi (1976): 71-189.

 104. Przerembski, Zbigniew Jerzy. "Melodic forms of Polish folk ballads: A comparative approach" in Historische Volksmusikforschung. 1994, 55-61.

 105. Reiss, Józef, Władysław. "Polonez, jego pochodzenie i rozwój" in Poradnik Muzyczny no. 12 (1950); no. 1,2 (1951).

 106. Reiss, Józef, Właysław. Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska: Szkic historycznego rozwoju na tle przeobrażeń społecznych [The most beautiful of all is Polish music: The outline of historical development against a background of social change], Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.

 107. Savaglio, Paula C. "Polka bands and choral groups: The musical self- representation of Polish-Americans in Detroit" in Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology, 40 no. 1 (Winter 1996): 35-47.

 108. Savaglio, Paula C. Polish-American music in Detroit: Negotiating Ethnic Boundaries, PhD diss., Music, University of Illinois, 1992.

 109. Sevcik, Milan. "Goralska tanecna oblast" [The Góral dance-region] in Rytmus 28 no. 6 (1977): 15ff.

 110. Simonides, Dorota (ed.). Folklor Górnego Śląska [Upper Silesian folklore], Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1989.

 111. Sobieska, Jadwiga; Sobieski, Marian. Polska muzyka ludowa i jej problemy. Wybór prac. [Polish folk music and its problems. Selected works]. Ludwik Bielawski, ed. Kraków: PWM, 1973.

 112. Starczewski, F. "De polnischen Tänze" in Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, vol. 2 (1900-1): 673-718.

 113. Stęszewska Zofia. "Z zagadnien historii poloneza" in Muzyka no. 2 (1960): 85-.

 114. Stęszewska, Zofia. "Elementy polskie w twórczości Telemanna" [Polish elements in Telemann's musical oeuvre] in Muzyka 26 no. 3-4 (1981): 71-83.

 115. Stęszewska, Zofia. "Polonika w zrodlach muzycznych pochodzenia niemieckiego i w tworczosci compozitorow niemieckich od XVI do poczatku XVIII wieku" [Polish music in German sources and in the musical compositions of German composers from the 16th century until the beginning of the 18th century] in Muzyka, 22 no. 3 (1977): 83-98.

 116. Stęszewska, Zofia. "Tańce XVI-XVII wieku i ich powiazania z folklorem" [Dances from the 16th-17th centuries and their connections with folk music] in Muzyka 21 no. 2 (1976): 66-76.

 117. Stęszewska, Zofia. "Tańce polskie w publikacjach G. Neumarka" [Polish dances in G. Neumark's publication] Muzyka 15 no. 2 (1970): 78-88.

 118. Stęszewska, Zofia. "Tańce włoskie w Polsce i tańce polskie we Włoszech w XVI-XVII wieku" [Italian dances in Poland and Polish dances in Italy during the 16th-17th centuries] in Muzyka 15 no. 1 (1970): 15-30.

 119. Stęszewska, Zofia: "Z zagadnień kształtowania się stylu narodowego w muzyce polskiej XVI-XVIII wieku w oparciu o zródła muzyki tanecznej" [National style in Polish music of the 16th to 18th centuries, with reference to dance music] in Muzyka 24 no. 4 (1979): 77-82.

 120. Stęszewska, Zofia; "Z zagadnień staropolskiej muzyki tanecznej" in Z dziejow polskiej kultury muzycznej, Edited by Zygmunt Szweykowski, Kraków: PWM, 1958, 230-.

 121. Stęszewski, Jan. "O dysharmonijnych funkcjach Panstwowego Zespołu Ludowej Pieśni i Tańca" [Incompatible functions of the State Folk Song and Dance Ensemble] in Oskar Kolberg: Prekursor antropologii kultury. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, 1995, 179-188.

 122. Stęszewski, Jan. "Uwagi o etnomuzycznej regionalizacji Polski" [Remarks on ethnomusical regional division of Poland] in Dyskurs o tradycji, Wrocław, 1974, 323-348.

 123. Swartz, Anne. "Folk dance elements in Chopin's mazurkas" in Journal of Musicological Research 4 no. 3-4 (1983): 417-25.

 124. Swartz, Anne: "Polish folk music: Slavonic heritage, Polish tradition, contemporary trends (review)" in Slavic Review 51 no. 2 (summer 1992): 366-367.

 125. Thomas, Adrian. "Beyond the Dance," in The Cambridge Companion to Chopin. Jim Samson, ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 145-159.

 126. Truijens, Frans. "Polen: Dansen tussen west en oost" [Poland: Dance between east and west]. Volksdans 4 no. 5 (June 1985): 24- 31 and vol. 4 no. 6 (September 1985): 25-29.

 127. Urup, Henning. "De danske "Polsk-danse" belyst under anvendelse af komparativ koreografisk analyseteknik" [The Danish "Polish dance" examined by comparative choreographic analysis] in Musik & Forskning, 1975, 80-94.

 128. Wilkowska, Krystyna. "Ze studiów nad klasowym obliczem tańców polskich w epoce renesansu." Studia Muzykologiczne vol. 1 (1953): 214-48.

 129. Właśniewski, Jan. Polskie tańce ludowe. Charakterystyka tańców narodowych [Polish folk dances. Characteristics of national dances]. Gdańsk: Wojewdzki Ośrodek Kultury, 1981.

 130. Wrazen, Louise Josepha: "Traditional music performance among Gorale in Canada" in Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology 35 no. 2 (spring-summer 1991): 173- 193.

 131. Wrażeń, Louise Josepha: The góralski of the Polish Highlanders: Old World musical tradition from a New World perspective, PhD diss., Musicology: University of Toronto, 1988.

 132. Zozula F.: Tańce ludowe, Warszawa, 1952.

 133. Zukowski, O. M.: "O polonezie. Przyczynek do dziejow choreografii i muzyki polskiej" in Wiadomosci Artystyczne, Lvov, 1899.

 134. Zygler Tomasz. "Polskie tance ludowe i ich badanie" in Polska Sztuka Ludowa no. 1 (1948): 9-11.

PMRC Main Dance Page * Bibliography * Other Dance Links
Polish Music Reference Center * Flora L. Thornton School of Music
University of Southern California * Southern California Studies Center


Copyright 1999 by the Polish Music Reference Center.
Send your comments and inquiries to: polmusic@email.usc.edu
This page created by Michał Jankowski and Maria Anna Harley.
Updated on 10 August 2000 by M. A. Harley.
Illustrations from Polish folk art (straw cutouts);
PMRC Archives, and Iskry Archives.

Polish Dance Project funded by ZRIF Award
and Southern California Studies Center at USC.