POLISH DANCE
in Southern CaliforniaBIBILOGRAPHY

By Maja Trochimczyk and Michał Jankowski

 • Allihn, Ingeborg. 1995. "Ein richtiges Gefuhl von der naturlichen Bewegung: Johann Philipp Kirnberger als Sammler von Nationaltanzen" [An accurate feel for natural movement: Johann Philipp Kirnberger as collector of ethnic dances] in Telemanniana et alia musicologica: Festschrift für Gunter Fleischhauer zum 65. Geburtstag. Michaelstein: Institut für Aufführungspraxis, 209-214.

 • Anderson, Claire. 1995. "Górale," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 129.

 • Baculewski, Krzysztof. 1987. Polska twórczość kompozytorska 1945-1984 [Polish compositional output 1945-1984]. Kraków: PWM, 1987.

 • Baroni, Geno. 1978. "America Needs Ethnicity," in Polish Americans in California 1827-1977 and Who's Who, Jacek Przygoda, ed. Los Angeles: Polish American Historical Association, California Chapter, and "oyola Marymount University, 173-174.

 • Belotti, Gastone. 1971. "L'asimmetria ritmica nella mazurca chopiniana," [Asymmetrica" rhythm in Chopin's mazurkas], Nuova Rivista Musicale Italiana 5 no. 4/5 (July- October, 1971): 657-68, 827-46.

 • Benet, Sula. 1951/79. Song, Dance, and Customs of Peasant Poland (1951). Reprint. New York: AMS, 1979.

 • Berk, Fred. 1972. Ha-rikud: The Jewish Dance. New York: American Zionist Youth Foundation.

 • Biedrawina E. 1927. Mazury w Prusach Wschodnich. Kraków, 1927.

 • Bielawski, Ludwik. 1994. "Musical Narration in Polish and European Folk Traditions," in Historische Volksmusikforschung (1994), 37-41.

 • Blejwas, Stanislaus, A. 1996. "Polonia and Politics," in John J. Bukowczyk, ed., Polish Americans and Their History: Community, Culture, and Politics. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 121-151. Blejwas, Stanislaus, A. Forthcoming. History of the Polish Singers' Alliance of America.

 • Bobrowska, Jadwiga Romana. 1989. Ludowa kultura muzyczna XVII-wiecznej Polski w swietle twórczosci Waclawa Potockiego [Folk music culture in 17th-century Poland in the light of Waclaw Potocki's work] Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1989.

 • Bobrowska, Jadwiga Romana. 1993. "Z badań nad wzmiankami o XVI-wiecznym repertuarze popularnoludowym, piesniowym i tanecznym w twórczosci Mikołaja Reja" [Research on references to 16th-century traditional music and dance repertoires in the literary works of Mikolaj Rej], in Inspiracje w muzyce XX wieku: Filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materialy Ogolnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Warszawa: Zwiazek Kompozytorów Polskich, 223-230.

 • Bohlman, Philip V. 1998. "Immigrant, Folk, and Regional Music in the Twentieth Century," in The Cambridge History of American Music, David Nichols, ed., Cambridge: Cambridge University Press, 276?308.

 • Brodniewicz, Teresa. 1994. "Wokół poloneza - wątek genetyczny" [Around polonaise - an outline of its genesis]. Monochord: De musica acta, studia et commentarii 2, pp. 5-11.

 • Brodziński, Kazimierz. 1829. "O tańcach narodowych," Melitele 1, p. 85.

 • Broughton, Simon. 1992. "Klezmerized." Folk Roots 14, no. 1:109 (July 1992): 25, 27, 29.

 • Brzozowska, U. 1950. Pieśni i tańce kujawskie [Songs and Dances of Kujawy], Kraków: PWM.

 • Bukowczyk, John J. 1998a. "Whither Immigration History?" A Comment at the Meeting of the Polish American Historical Association in Seattle, Washington, January 10, 1998. Polish American Studies 55 no. 1 (Spring 1998): 93-99. Bukowczyk, John J. 1998b. "Polish Americans, Ethnicity and Otherness." The Polish Review 43 no. 3 (1998): 299-313.

 • Bukowczyk, John J. 1996. "Polish Americans, History Writing, and the Organization of Memory," 1-38.

 • Bukowczyk, John J., ed. 1996b. Polish Americans and Their History: Community, Culture, and Politics. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

 • Burhardt, Stefan, ed. 1973-1985. Polonez. Katalog Tematyczny [Polonaise: Thematic catalog]. Kraków: PWM, vol. 1, 1973; vol. 2, 1976, vol. 3, 1985.

 • lernušak, Gracian, and Andrew "amb. 1980. Entry on "polka" in the New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 15. Stanley Sadie, ed., London: McMillan.

 • Chorosinski, J. 1949. Melodie taneczne Powiśla [Songs and Dances of Powisle], Kraków: PWM.

 • Chybinski, Adolf. 1961. "O polskich tańcach ludowychh," in Chybiński, O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych, Ludwik Bielawski, ed., Kraków: PWM, 186-242.

 • Ciesiolkiewicz-Kolski, Chris. 1991. "Polish Center in Los Angeles," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 171.

 • Cybulska, Henryka. 1999. "Interview with Maja Trochimczyk," unpublished typescript of a tape recording, Los Angeles, May 1999.

 • Cybulski, Kazimierz. 1995. W cieniu życia [In the shadow of life], poetry collection. Lublin: Norbertinum.

 • Cybulski, Kazimierz. 1999. "Interview with Maja Trochimczyk," unpublished typescript of a tape recording, Los Angeles, May 1999.

 • Czekanowska, Anna. 1969. "Zastosowanie polskich metod statystycznych do klasyfikacji melodii ludowych" [An application of Polish statistical methods for classification of folk melodies]. Muzyka 14 no. 1 (1969): 3-18.

 • Czekanowska, Anna. 1988. "Umgestaltungsdynamik und Dauerhaftigkeit im "ichte der Veranderung polnischer Musikl" [The dynamics of transformation and permanence in light of changes in Polish music], in Federhofer Festschrift. Tutzing: Schneider, 67-77.

 • Czekanowska, Anna. n.d. "Gegenseitige Abhangigkeiten morphologischer und funktioneller Merkmale in der Musik polnischer Volkstanze" [The mutual dependencies of morphological and functional chracteristics in the music of Polish folk dances], in Jahrbuch für musikalische Volks-und Volkerkunde, [n.d.], 53-62.

 • Czekanowska, Anna. 1990a. Polish Folk Music: Slavonic Heritage, Polish Tradition, Contemporary Trends. Series: Cambridge Studies in Ethnomusicology, Cambridge: Cambridge University Press.

 • 1990b. "The past in the present: On coexistence of two realities in contemporary Musical folk culture," in Zbornik Matice Srpske za scenske umetnosti i muziku, No. 6-7 (1990): 199-204.

 • Czekanowska, Anna, ed. 1995. Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian [European heritage and Polish Musical culture in the period of transformation], Kraków: Musica Iagellonica (Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis) no. 5, 1995.

 • Czerniawski, K. 1847. "Charakterystyka tanców." Biblioteka Warszawska, no. 2. Warszawa.

 • Czerniawski, K. 1860. O tancach narodowych z poglądem historycznym i estetycznym na tańce różnych narodów, a w szczególności na tańce polskie [About National dances, with a Historical and aesthetic view about dances of various nations, and in particular, Polish dances]. Warszawa, 1860. Dąbrowska, Grażyna. 1980a. Taniec ludowy na Mazowszu [Folk dance in Mazovia], Kraków: PWM, 1980.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1980b. Folklor Mazowsza. I: Taniec, wesele jako widowisko, piesni [The folklore of Mazovia. I: Dance, wedding as spectacle, songs]. Warszawa: Centralny Osrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1981. "Z poszukiwań źródeł" do bada polskiego tanca ludowego" [On searching for sources concerning Polish folk dance]. Muzyka 26 no. 1 (1981): 70-75.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1985. Wesele kurpiowskie [The wedding sequence in the Kurpie region]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1987a. "A hagyomanyos neptancok szerepe Kozep-Lengyelorszag falvaiban" [The role of traditional folk dance in the life of the villages of central Poland]. Ethnographia 98 no. 2-4 (1987): 239- 259.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1987b. "Recherche sur la danse populaire en Pologne/Research on popular dance in Poland." Monographie internationale de la danse populaire/International Monograph on Folk Dance 2 (1987): 5-23; 37-55.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1989. "Taniec ludowy" [Folk dance], in Folklor Górnego Slaska. Katowice: Wydawnictwo Slask, 1989, 631-650.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1991. "Tanze mit Akzessorien" [Dances with accessories]. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 33 no. 1-4 (1991): 435-468.

 • Dąbrowska, Grażyna. 1994. "Dance and Attire," in Proceedings of the 17th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology: Dance and its Socio-Political Aspects; Dance and Costume. Nafplion: Peloponisiako Laografiko Idrima, 127-132.

 • Dahlig, Ewa. 1985. "Problem synkretyzmu w muzycznych i tanecznych zachowaniach wykonawców ludowych w Polsce" [On the Musical and dance practice of folk performers in Poland: A problem of syncretism]. Muzyka 30 no. 3-4 (1985): 43-56.

 • Dahlig, Ewa. 1990. "Music and Dance Activities in Polish Folk Tradition: The Problem of Syncretism." Dance Studies 14 (1990): 37-46.

 • Dahlig, Ewa. 1992. "Folk Musical Ensembles in Central Poland and their Music," in Studia instrumentorum musicae popularis. X: Report from the international meeting of the International Council for Traditional Music's Study Group on Folk Musical Instruments in Lillehammer, Norway 1989. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 56-59.

 • Dahlig, Ewa. 1994. "Z badań nad rytmiką polskich tanców ludowych: Mazurek, kujawiak, chodzony a 'mazurki' Chopina" [Research in the rhythm of Polish folk dances: The mazurka, kujawiak, chodzony, and the mazurkas of Chopin]. Muzyka 39 no. 3 (1994): 105-130.

 • Dahlig, Piotr. 1993. "Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego w "atach 1935-1939" [Julian Pulikowski's campaign to collect Polish folk music between 1935 and 1939]. Muzyka, 38, no. 3-4 (1993): 119-156.

 • Davies, Norman. 1982. God's Playground: A History of Poland. New York: Columbia University Press, 1982.

 • Dekowski, Jan Piotr. 1969. "Tańce z Wieluńskiego" [Dances from the Wielun region] in Prace i Materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 13 (1969): 181-89.

 • Dekowski, Jan Piotr. 1970. "Taniec owczareczek" [The Owczareczek dance] in Prace i Materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 14 (1970): 202-07.

 • Dorabialska, H. 1938. Polonez przed Chopinem [The polonaise before Chopin]. Warszawa.

 • Doumas, Alexandra and Irene Loutzaki, eds. 1994. Proceedings of the 17th symposium of the Study Group on Ethnochoreology: Dance and its Socio-Political Aspects. Dance and Costume; Nafplion: Peloponisiako Laografiko Idrima.

 • Drabecka, Maria, Barbara Krzyżaniak, and Jarosław Lisakowski, eds. 1978. Folklor Warmii i Mazur [The folklore of Ermeland and Masuria], Warszawa: Centralny Osrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

 • Dziewanowska, Ada. 1999. Polish Folk Dances and Songs. New York: Hippocrene Books.

 • Dziębowska, Elżbieta, ed. 1967. Polska współczesna kultura muzyczna 1944-1964 [Polish contemporary Musical culture]. Kraków: PWM.

 • Erdmans, Mary Patrice. 1998. Opposite Poles: Immigrants and Ethnics in Polish Chicago 1976-1990. University Park, The Pennsylvania State University Press.

 • Feldman, Walter. 1994. "Bulgareasca/bulgarish/bulgar: The Transformation of a Klezmer Dance Genre." Ethnomusicology 38, no. 1 (winter 1994): 1?35.

 • Fibinger, Barbara. 1982. "Amatorski ruch folklorystyczny w województwie kaliskim" [Amateur folklore activity in the Kalisz district], Rocznik Kaliski 15 (1982): 327-35.

 • Ficca, Robert Joseph. 1980. A Study of Slavic-American Instrumental Music in Lyndora, Pennsylvania. Ph.D. diss., University of Pittsburgh.

 • Friedland, Lee Ellen. 1985-86. "Tantsn is "ebn': Dancing in Eastern European Jewish Culture." Dance Research Journa" 17-18, no. 2-1 (fall-spring 1985-1986): 77-80.

 • Frobel, Kathleen. 1981. "Song, Dance and Customs of Peasant Poland (1951)," book review, Ethnomusicology 25 no. 2 (May 1981): 330-31. (Reviewed item New York: AMS, 1979).

 • Giordano, Gloria. 1993. "La Polonaise," in Choregraphie: Studi e ricerche sulla danza 1 no. 2 (fal" 1993): 85-96.

 • Giurchescu, Anca. 1987. "The Dance Discourse, Dance Suites and Dance Cycles of Romania and Elsewhere in Europe." Dance Studies 11 (1987): 9-72.

 • Glofcheskie, John Michael. 1980. "Folk Music of Canada's Oldest Polish Community/La musique traditionnelle de la plus ancienne communaute polonaise du Canada." Canadian Centre for Folk Culture Studies 33. National Museum of Canada.

 • Gollbioski. L. 1931. Gry i zabawy różnych stanów [Games and plays of different states], Warszawa.

 • Gorlich, Joachim Georg. 1969. "Deutsch-Polnische Beziehungen in der Musik" [German-Polish relationships in music]. Mostens 5 (1969): 49-68.

 • Gostomski, W. 1891. Polonez i menuet. Warszawa.

 • Grajewska-Harasiuk, Anna. 1974. "Przemiany stylistyczne tradycyjnego folkloru opoczynskiego w procesie popularyzacji" [Stylistic changes in the traditional folklore in the Opoczno region as a result of popularization]. Muzyka 19 no. 3 (1974): 34-48.

 • Grońska, Maria. 1991. Zofia Stryjeńska. Wroclaw: Zakład Narodowy im. Ossolinskich.

 • Gudel, Joachim. 1993. "Der polnische Tanz in den Bestanden polnischer Bibliotheken" [Polish dances in the holdings of Polish libraries], in Tanz und Musik im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert: Konferenzbericht der XIX. Wissenschaftlichen Arbeitstagung. Michaelstein, 13. bis 16. Juni 1991. Michaelstein/Blankenburg, Germany: Kultur- und Forschungsstatte Michaelstein, Institut fur Auffuhrungspraxis der Musik des 18. Jahrhunderts, 154-56.

 • Haiman, Miecislaus. 1940. Polish Pioneers of California. Chicago.

 • Halski, Czesław. 1992. Music in Poland: Songs - Dances - Instruments. A Study of Their Origins and Their Development. London: Polish Cutural Foundation.

 • Harasymczuk, R. 1939. "Tance huculskie." Prace Etnograficzne, no. 5.

 • Harley, Maria Anna, see Trochimczyk, Maja.

 • Heller, Agnes. 1999. A Theory of Modernity. Malden, Mass. : Blackwell Publishers.

 • Hernas, Czeslaw. 1965. "Krakowiak," in Julian Krzyżanowski, ed., Słownik folkloru polskiego [A Dictionary of Polish folklore]. Warszawa: Wiedza Powszechna, 186-7.

 • Hławiczka, Karol. 1969. "Wpływ muzyki polonezowej na folklor krajów sąsiadujacych z Polską" [The influence of Polish music on the folklore of the countries neighboring Poland]. Z dziejów muzyki polskiej, 14 (1969): 87-105.

 • Hoffman, Edward. 1999. "Interview with Maja Trochimczyk." Los Angeles, May 1999. Unpublished transcript from a tape recording.

 • Horak, Karl. 1981. "Das Tanzgut der Bielitz-Bialaer Sprachinsel" [Dances in the district of the Bielsko-Biala dialect]. Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 24 (1981): 1-62.

 • Informator Polonijny [Polonia Directory]. Culver City: POL-ART, 2000.

 • Jaroszynska-Kirchmann, Anna D. 1996. "Displaced Persons, Emigrés, Refugees, and Other Polish Immigrants: World War II Through the Solidarity Era," in John J. Bukowczyk, ed., Polish Americans and Their History: Community, Culture, and Politics. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 152-179.

 • Janta, Aleksander. 1982. A History of Nineteenth Century American-Polish Music. New York: The Kosciuszko Foundation.

 • Kamienski, L. 1928. "O polonezie staropolskim" [About the old-Polish polonaise]. Muzyka, no 3 (1928): 99ff.

 • Keil Charles. 1979. "Class and Ethnicity in Polish America." Journal of Ethnic Studies 7 no. 2 (1979): 37-46.

 • Keil, Charles and Angeliki V. Keil. 1992. Polka Happiness. Philadelphia: Temple University Press.

 • Kętrzynski, Wojciech. 1872. O mazurach [About mazurs]. Poznań.

 • Kleczyński, Jan. 1888/1968. "Melodie zakopianskie i podhalanskie" [Melodies from Zakopane and Podhale]. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1888, p. 39-102. Reprinted in Oskar Kolberg, Dziela Wszystkie [Complete Works], vol. 45, "Góry i Podgórze II." Wroclaw-Poznan: Polskie Towarzystwo "udoznawcze, 1968, 447-493.

 • Klosnik, Z. 1907. O tańcach narodowych polskich [About Polish National dances]. Lwów.

 • Kobos, Andrzej M., and Jolanta Pekacz, eds. 1995. Polonia in Alberta, 1895-1995: The Polish Centennial in Alberta. Edmonton: Polish Centennial Society.

 • Kobos, Andrzej M. 1995. "Folk Dancing by Polish Youth," Polonia in Alberta, 1895-1995: The Polish centennial in Alberta. Edmonton, 141-145.

 • Koch, Klaus-Peter. 1996. "Der Polnische Tanz im Ostseeraum des 17./18. Jahrhunderts" [The "Polish dance" in the Baltic region during the 17th and 18th centuries], in Musica Baltica: Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum. Sankt Augustin: Academia, 125-36.

 • Koch, Klaus-Peter. 1994. "Matthaus Waissel, Valentin Haussmann und Georg Neumark: Drei Beispiele für den Umgang mit polnischer Musik um 1600" [Matthaus Waissel, Valentin Haussmann, and Georg Neumark: Three instances of the reception of Polish music in Germany around 1600] in Jahrbuch fur deutsche und osteuropaische Volkskunde 37, (1994): 122-38.

 • Kolberg, Oskar. 1857-1888. Dzieła Wszystkie [Complete Works], 68 volumes. Wrocław-Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1962-8. Originally published in 1857-1888.

 • Kolberg, Oskar. 1857. Piesni ludu polskiego [Songs of the Polish people], vol. 1 of Complete Works.

 • Kolberg, Oskar. 1867. Kujawskie [The Kujawy - Cuiavia region], vol. 4 of Complete Works.

 • Kolberg, Oskar. 1871-1875. Krakowskie [The Kraków region], vol. 5-8 of Complete Works.

 • Kolberg, Oskar. 1885. "Nieco o tancach i instrumentach muzycznych "udu naszego." [Something about the dances and instruments of our people]. Lutnia Polska, 1885.

 • Koter, Zenon. 1991. "Tradition und Gegenwart der polnischen Volksmusik" [Tradition and the present in Polish folk music], in Tradition und Innovation in der Volksmusikpflege. Modling: Internationale Organisation fur Volkskunst, 66-71.

 • Krawczyk, Ryszard. 1980. "30 lat ogólnopolskiej akcji zbierania folkloru muzycznego" [Thirty years of collecting the Musical folklore of Poland]. Ruch Muzyczny 14 (July 1980): 3-4.

 • Krych, Maciej. 1998. [Congratulatory Letter to Krakusy] in Krakusy: Brochure Los Angeles: Krakusy, n.d.

 • Krzyżanowski, Julian, ed. 1965. Słownik folkloru polskiego. [A Dictionary of Polish folklore]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

 • Kubinowski, Dariusz. 1987. "Le mouvement d'interet pour "a danse folklorique en Pologne/The folk dance movement in Poland," in Monographie internationale de la danse populaire/ International Monograph on Folk Dance 2 (1987): 25-36; 57-68.

 • Kubinowski, Dariusz. 1994. "Dance Culture in the Process of Integration of the Poles and the White Russians in the Territory of Poland," in Proceedings of the 17th symposium of the Study Group on Ethnochoreology: Dance and its Socio-Political Aspects; Dance and Costume. Nafplion: Peloponisiako "aografiko Idrima, 53-58.

 • Kurczewski, Jan. Polonez w polskiej muzyce ludowej [Polonaise in Polish folk music]. Manuscript, Poznan University, 1950.

 • Kwaśnicowa, Z. Polskie tańce ludowe: Mazur. [Polish folk dances: Mazur]. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1953.

 • Lange, Roderyk. 1974. "On Differences Between the Rural and the Urban: Traditional Polish Peasant Dancing." Yearbook of the International Folk Music Council 6 (November 1974): 44-51.

 • Lange, Roderyk. 1988. "The Dance Folklore from Cuiavia." Dance Studies 12 (1988): 7-223.

 • Lange, Roderyk. 1995. "Cechy wykonawcze choreotechniki polskiej" [Performance features of Polish choreographic techniques] in Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, Anna Czekanowska, ed. Kraków: Musica Iagellonica, 155-172.

 • Lange, Roderyk. 1996. "Traditional Dance in Poland and its Changes in Time and Territory." Dance Studies 20 (1996): 1-156.

 • Lange, Roderyk; Barbara Krzyóaniak, and Aleksander Pawlak. 1979. Folklor Kujaw [The folklore of the Kujawy region], Warszawa: Centralny Osrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1979.

 • Lechowa, Irena. 1970. "Zwyczaje doroczne i gospodarskie w materialach uczestników wielkiego folklorystycznego konkursu Ziemi Łódzkiej" [Annual and household customs in the materials of participants in the folkloric competition from the Łodz region] in Prace i materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 14 (1970): 61-104.

 • Lindgren, A. 1894. "Die aeltesten Polonaisen." Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig, no. 19, 1894.

 • Lindgren, A. 1901. "Contribution a "'histoire de "a polonaise," in Congres Internationale d'Histoire de la Musique a Paris 1900. Documents, memoires, etc. Solesmes: M.J. Cambarieu, 1901, 215ff.

 • Lissa, Zofia. 1969. "Muzyka jako czynnik integracji narodowej" [Music as a factor of National integration]. Kwartalnik Historyczny, 76 no. 2 (1969): 367-74.

 • Ludwig, Irena. 1962. Polish Dances. London: Orbis Polonia.

 • Majewiczowa, Zofia. 1951. Krakowiak. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka.

 • Marcinkowa, Janina. 1969. Folkor taneczny Beskidu Slaskiego [The dance folklore of the Silesian Beskides], Warszawa: Centr. Poradnia Amatorskiego Ruchu Art.

 • Marcinkowa, Janina. 1977. "Folklor taneczny regionu cieszynskiego" [Dance folklore of the Cieszyn region] in Z zagadnien folkloru muzycznego na Slasku Cieszynskim. Jóózef Kubik, ed. Katowice: Uniwersytet Slaski, 37-48.

 • Marcinkowa, Janina. 1988. "Tradycyjne tance Pogórza i Beskidu Cieszynskiego" [Traditional dances of Pogorze and Beskid Cieszynski], in Górnośląski almanach muzyczny. Katowice, 67-82.

 • Marcinkowa, Janina and Krystyna Sobaczynska. 1983. Folklor Zagłębia Dąbrowskiego [Folklore of the Zagłębie Dąbrowskie region], Warszawa: Centralny Osrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

 • Martens, H. 1936. "Polonaise und Mazurka," in Musikalischen Formen. Berlin.

 • Milewski, Barbara. 2000. National Imaginings and the Mazurka Tradition. Ph. D. Diss., Princeton University.

 • Mycielski, Zygmunt. 1995. "Nie wykręcimy się" [We will not get away with it], in 50 lat Związku Kompozytorów Polskich [50 years of the Union of Polish Composers]. Warszawa: ZKP, 63-75.

 • Noll, William. 1989. "Music Context in the Culture History of Rural Poland." East European Quarterly 23 no. 1 (spring 1989): 1-16. Noll, William. 1991. "Music Institutions and National Consciousness among Polish and Ukrainian Peasants," in Ethnomusicology and Modern Music History, Urbana: University of Illinois Press,139-158. Noll, William. 1991b. "Economics of Music Patronage among Polish and Ukrainian Peasants to 1939." Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology 35 no. 3 (fal" 1991): 349-379.

 • Norlind, T. 1943. "Adatok a keringo es polka tortenetehez" [Do historii walca i polki] in Mélanges offerts a Zoltan Kodaly a l'occasion de son soixantiame anniversaire. Budapest, 1943, 189-94.

 • Noskowski, Zygmunt. 1899/2000. "The Essence of Chopin's Music," trans. Maja Trochimczyk and Anne Desler, in Maja Trochimczyk, ed., After Chopin: Essays in Polish Music. Los Angeles: Polish Music Center at USC, 23-46.

 • Opieński Henryk. 1936. "Przyczynek do dziejów poloneza w Polsce w XVIII wieku." Kwartalnik Muzyczny no. 17-18 (1936): 36ff.

 • Patyk, Józef. 1978. "Polish Community in San Diego," in Polish Americans in California 1827-1977 and Who's Who, Jacek Przygoda, ed. Los Angeles: Polish American Historical Association, California Chapter and Loyola Marymount University, 220-223.

 • Pawlak, Aleksander. 1990. "Tanze und Tanzmelodien von Warmia und Mazury" [Dances and dance melodies of Warmia and Masuria]. Musicologica slovaca no. 16 (1990): 161-180.

 • Pękacz, Jolanta T. 1980. Przekaz tradycji muzycznej w repertuarze muzycznym towarzyszącym obrzędowi weselnemu na przykladzie wsi Mutne w Beskidzie Zywieckim [The transmission of musical tradition between generations in the repertoire of wedding songs. Mutne village in the Zywiec Beskid, southern Poland: A case study], MA thesis, Ethnomusicology, Kraków: Uniwersytet Jagiellonski.

 • Pellowski, Alfons. 1976. "Materialy do bibliografii polskiej muzyki ludowej do roku 1975" [Materials for a bibliography of Polish folk music up to 1975]. Zeszyt naukowy no. 4. Panstwowa Wyższa Szkola Muzyczna w Łodzi, 71-189.

 • Polka Dance Melodies. N.d. LP Recording. Ted Maxymowicz and his Orchestra. ABC-Paramount ABCS 289. Stereo.

 • Przygoda, Jacek. 1978. "Poles in California, 1827-1977: An Overview," in Przygoda, ed., Polish Americans in California 1827-1977 and Who's Who. Los Angeles: Polish American Historical Association, California Chapter and Loyola Marymount University, 22-27.

 • Przygoda, Jacek, ed. 1978. Polish Americans in California 1827-1977 and Who's Who. Los Angeles: Polish American Historical Association, California Chapter and Loyola Marymount University.

 • Radzilowski, Thaddeus C. 1996. "Family, Women and Children: The Polish Experience," in John J. Bukowczyk, ed., Polish Americans and Their History: Community, Culture, and Politics. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 58-79.

 • Reiss, Józef, Władysław. 1950-51. "Polonez, jego pochodzenie i rozwój" [The polonaise, its origins and development]. Poradnik Muzyczny no. 12 (1950); no. 1/2 (1951).

 • Reiss, Józef, Władysław. 1984. Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska: Szkic historycznego rozwoju na tle przeobrażen społecznych [Polish music is the most beautiful of all: The outline of historical development against a background of social change]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM), 1984.

 • Rudzinski, Witold. 1995. "Związek w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie" [The Union in the first decade after the war] in 50 Lat Zwiazku Kompozytorów Polskich [50 years of the Union of Polish Composers]. Warszawa: ZKP, 49-61.

 • Sapoznik, Henry. 1997. "Klezmer music: The First One Thousand Years," in Musics of MultiCutural America: A Study of Twelve Musical Communities, 49-71.

 • Savaglio, Paula C. 1992. Polish-American Music in Detroit: Negotiating Ethnic Boundaries. PhD diss., Music, University of Illinois.

 • Savaglio, Paula C. 1996. "Polka Bands and Choral Groups: The Musical Self-Representation of Polish-Americans in Detroit." Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology, 40 no. 1 (Winter 1996): 35-47.

 • Sejda, Jan. 1969. Polish Folk Dances, vol. 1. Chicago: Polish National Alliance, 1969.

 • Sevcik, Milan. 1977. "Goralska tanecna oblast" [The Górale dance-region]. Rytmus 28 no. 6 (1977): 15ff.

 • Simoncini, Gabrielle. 1998. "National Minorities of Poland at the End of the Twentieth Century." The Polish Review 43 no. 2, 173-194.

 • Simonides, Dorota, ed. 1989. Folklor Górnego Slaska [Upper Silesian folklore], Katowice: Wydawnictwo Slask, 1989.

 • Sobieska, Jadwiga and Marian Sobieski. 1973. Polska muzyka Ludowa i jej problemy. Wybór prac. [Polish folk music and its problems. Selected works]. Ludwik Bielawski, ed. Kraków: PWM, 1973.

 • Sokorski, Włodzimierz. 1948. "Formalizm i realizm w muzyce" [Formalism and realism in music]. Ruch Muzyczny no. 23-24, 15 December 1948.

 • Sonntag, Susan. 2000. In America: A Novel. New York: Picador USA.

 • Stanwyck-Stankiewicz, Gene. 1995. "Polonaise Balls in Los Angeles," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 36-38.

 • Stankiewicz, Stanley. 1995a. "Polish National Alliance," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 178-179.

 • Stankiewicz, Stanley. 1995b. "Podhale Dance Group," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 138-139.

 • Starczewski, F. 1900-1. "De polnischen Tänze." Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 2 (1900-1): 673-718.

 • Stęszewska, Zofia. 1958. "Z zagadnien staropolskiej muzyki tanecznej," in Z dziejów polskiej kultury muzycznej. Zygmunt Szweykowski, ed. Kraków: PWM, 1958, 230ff.

 • Stęszewska, Zofia. 1960. "Z zagadnien historii poloneza." Muzyka no. 2, 85ff.

 • Stęszewska, Zofia. 1970. "Tance polskie w publikacjach G. Neumarka" [Polish dances in G. Neumark's publications]. Muzyka 15 no. 2 (1970): 78-88.

 • Stęszewska, Zofia. 1976. "Tance XVI-XVII wieku i ich powiazania z folklorem" [Dances from the 16th-17th centuries and their connections with folk music]. Muzyka 21 no. 2 (1976): 66-76.

 • Stęszewska, Zofia. 1977. "Polonika w źródłach muzycznych pochodzenia niemieckiego i w twórczości kompozytorów niemieckich od XVI do początku XVIII wieku" [Polish music in German sources and in the Musical compositions of German composers from the 16th century until the beginning of the 18th century]. Muzyka 22 no. 3 (1977): 83-98.

 • Stęszewska, Zofia. 1979. "Z zagadnień kształtowania się stylu narodowego w muzyce polskiej XVI-XVIII wieku w oparciu o źródła muzyki tanecznej" [National style in Polish music of the 16th to 18th centuries, with reference to dance music]. Muzyka 24 no. 4, 77-82.

 • Stęszewska, Zofia. 1981. "Elementy polskie w twórczości Telemanna" [Polish elements in Telemann's Musical oeuvre]. Muzyka 26 no. 3-4 (1981): 71-83.

 • Stęszewski, Jan. 1974. "Uwagi o etnomuzycznej regionalizacji Polski" [Remarks on ethnomusical regional division of Poland] in Dyskurs o tradycji, Wroclaw, 1974, 323-348.

 • Stęszewski, Jan. Entry on "Poland (Folk Music)," in The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: McMillan, 1980.

 • Stęszewski, Jan. 1995. "O dysharmonijnych funkcjach Panstwowego Zespołu ludowej Pieśni i Tańca" [Incompatible functions of the State Folk Song and Dance Ensemble] in Oskar Kolberg: Prekursor antropologii kultury. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, 1995, 179-188.

 • Stryjeńska, Zofia. 1929. Tańce polskie; 11 wielobarwnych fotograwjur (Kraków: Drukarnia Narodowa, (images made in 1927). Introduction by Artur Schroeder.

 • Stryjeńska, Zofia. 1942-43. Polish Dances. Set of 8 Christmas Cards with greetings. New York: E. Mortkowicz.

 • Swait, Florence. 1995. "Polish Women's Alliance of America," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 191-192.

 • Swartz, Anne. 1983. "Folk Dance Elements in Chopin's Mazurkas." Journal of Musicological Research 4 no. 3-4, 417-25.

 • Thomas, Adrian. 1992. "Beyond the Dance," in The Cambridge Companion to Chopin. Jim Samson, ed. Cambridge: Cambridge University Press, 145-159.

 • Trochimczyk, Maja. 2000a. "Sacred/Secular Constructs of National Identity: A Convoluted History of Polish Anthems," in Maja Trochimczyk, ed., After Chopin: Essays in Polish Music. Los Angeles: Polish Music Center at USC, 263-296.

 • Trochimczyk, Maja, ed. 2000b. After Chopin: Essays in Polish Music. Los Angeles: Polish Music Center at USC.

 • ________., ed. 2000c. "Polish Dance" Site at the USC Polish Music Center: ../dance/index.html

 • Truijens, Frans. 1985. "Polen: Dansen tussen west en oost" [Poland: Dance between east and west]. Volksdans 4 no. 5 (June 1985): 24- 31 and vol. 4 no. 6 (September 1985): 25-29.

 • Urup, Henning. 1975. "De danske "Polsk-danse" belyst under anvendelse af komparativ koreografisk analyseteknik" [The Danish "Polish dance" examined by comparative choreographic analysis] in Musik & Forskning, 1975, 80-94.

 • WIEM, Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, entries on: Sygietynski, Ziminska, Hadyna, Mazowsze, and all the dances. http://wiem.onet.pl/wiem

 • Wilkowska, Krystyna. 1953. "Ze studiów nad klasowym obliczem tanców polskich w epoce renesansu." Studia Muzykologiczne vol. 1 (1953): 214-48.

 • Wissema, Dabrowska, E. G. 1978. "Immigrant... Musical Chairs," in Polish Americans in California 1827-1977 and Who's Who, Jacek Przygoda, ed. Los Angeles: Polish American Historical Association, California Chapter and "oyola Marymount University, 172.

 • Właśniewski, Jan. 1981. Polskie tance ludowe. Charakterystyka tanców narodowych [Polish folk dances. Characteristics of National dances]. Gdansk: Wojewodzki Osrodek Kultury, 1981.

 • Wolska, Helen. 1952. Dances of Poland. New York: Crown Publishers.

 • Wrażen, Louise, Josepha. 1991. "Traditional Music Performance among Górale in Canada" in Ethnomusicology: Journa" of the Society for Ethnomusicology 35 no. 2 (spring-summer 1991): 173- 193.

 • Wrażen, Louise, Josepha. 1988. The Góralski of the Polish Highlanders: Old World Musical Tradition from a New World Perspective, Ph.D. diss., University of Toronto.

 • Zozula F. 1951. Tance ludowe [Folk dances]. Warszawa.

 • Zukowski, O. M. 1899. "O polonezie. Przyczynek do dziejów choreografii i muzyki polskiej." Wiadomosci Artystyczne, Lwów.

 • Zurawski, Joseph, W. 1975. Polish American History and Culture. A Classified Bibliography. Chicago: The Polish Museum of America.

 • Zygler Tomasz. 1948. "Polskie tance ludowe i ich badanie." Polska Sztuka Ludowa no. 1 (1948): 9-11.

 • Zygmont, Artur. 1995. "Polonia Awards," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 34-35.

 • Zygmont, Gene Harubin, Henrietta Simons and Gillian Olechno-Huszcza, eds. 1995. Polish Americans in California. Vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association.

 • Zygmont, Gene Harubin. 1995a. "Krakusy: An Historical Overview," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 132-133. Zygmont, Gene Harubin. 1995b. "Lowiczanie Polish Dance Ensemble of San Francisco," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association, 135.

 • Zygmont, Gene Harubin. 1995c. "Vistula Dancers," in Gene Harubin Zygmont, et al., eds., Polish Americans in California, vol. 2. Los Angeles: National Center for Urban Ethnic Affairs & Polish American Historical Association,


  PMC Main Dance Page * Bibliography * Other Dance Links
  Polish Music Center * Thornton School of Music
  University of Southern California * Southern California Studies Center


  Copyright 1999-2002 by the Polish Music Center.
  Send your comments and inquiries to: polmusic@email.usc.edu
  Polish Dance Project funded by ZRIF Award and Southern California Studies Center at USC.