Polish Music Journal
Vol. 5, No. 1, Summer 2002. ISSN 1521 - 6039
File 750: Composers, Politics
and the Festival of Polish Music (1951)

by Adrian Thomas

APPENDIX I: Letters APPENDIX II: Grants
APPENDIX 1:
CHRONOLOGY OF RESPONSE TO THE ZKP CIRCULAR

Letter

Date

AAN

File

750/

Composer

Main works proposed

złoty (x

months)

requested

złoty (x

months)

agreed

Total

MKiS

grant

27.III

/52

 

ZKP cicular L.Dz.565/50

 

 

 

28.III

29.III

/44-5

Szeluto

(1884-1966)

numerous mass songs

opera: Wiosna ludów

-

20,000 x3

60,000

29.III

/38

Krenz

(b. 1926)

Wind Quartet

suita nokturnów

-

30,000 x3

90,000

29.III

/36

Gradstein

(1904-54)

cantata: Słowo o Stalinie

mass songs [unnamed in letter]

50.00

monthly

40,000 x6

240,000

29.III

/94

Kiesewetter

(1911-92)

viola concerto

Suita rozrywkowa w stylu dawnej muzyki baletowej

-

30,000 x3

90,000

29.III

/41

Rudziński

(b. 1913)

opera: Janko Muzykant

-

40,000 x2

80,000

29.III

/43

Świerzyński, A. (b.1914)

Romanza (piano quintet)

Nasza pieśń

Cantata "ku czci Stalina"

-

30,000 x3

90,000

29.III

/20

Wiłkomirski

(1900-95)

symfonia koncertująca

-

-

50,000

30.III

/32

Bacewicz

(1909-69)

 

cykl tańców polskich

one-act ballet, unnamed

Cello Concerto

40,000 x6

40,000 x6

240,000

30.III

27.IV

/33-4

/35

Frieman

(1889-1977)

Symfonia słowiańska

Rapsod mazowiecki

-

30,000 x3

90,000

31.III

/42

Rytel

(1884-1970)

Violin Concerto

-

40,000 x2

80,000

31.III

/46-9

Vietińgoff-Szeel (1887-1952)

concert waltz

Zaloty Sieradzkie

mass song [untitled]

-

30,000 x3

90,000

1.IV

/37

Kazuro (1882-19610

Rapsodia polska

mass songs [untitled]

-

-

90,000

2.IV

 

2.IV

 

 

12.IV

/21

 

/31

 

 

/75

Szeligowsky [sic]

opera: Bunt żaków [piano+full score]

30,000 x6

3 months

paid l.o.a.

30,000 x6

 

agreed

180,000

 

-

2.IV

/22

Turski

ballet: Legenda Warszawska

75,000

monthly

40,000 x6

240,000

3.IV

/39-40

Lachowska

(1898 -1966)

symphony

sinfonietta ludowa

two folk songs

-

30,000 x3

90,000

3.IV

/23

Woytowicz (1899-1980)

cantata: Prorok

Symphonic Sketches

2 mass songs, incl Nasza Pieśń

l.o.a.

agreed

-

4.IV

/29

Baird (1928-1981)

[First] Symphony

Little Suite

-

30,000 x3

90,000

4.IV

/25

Drege-Schielowa

(1883-1962)

Polska muzyka regionalna

-

20,000 x2

40,000 [later 50,000]

4.IV

/26

Ekier (b.1913)

-

120,000

40,000 x3

120,000

4.IV

/50-1

Mycielski (1907-87)

suite: Bajka o Piotrusiu Panie

[First] Symphony

Sonatina

50,000

monthly

50,000 x4

200,000

4.IV

/27-8

Świerzyński, M. (1868-1957)

Piano Concerto in D Minor

-

40,000 x2

80,000

4.IV

/24

Walentynowicz (b. 1902)

symphonic poem: Pieśń o pokoju

-

30,000 x2

60,000

5.IV

/53

Malawski (1904-57)

Rapsodia góralska

cantata: Stara Baśń

40,000 x6

40,000 x6

240,000

5.IV

/55

Poradowski

(1902-67)

Hejnał poznański

Rapsod poznański

Symphony no 5

String Concerto

Suita wielkopolska

symphonic poems: Wspomnienia

-

80,000

80,000

5.IV

/54

Różycki

(1884-1953)

Warszawa wyzwolona

-

40,000 x6

240,000

 

8.IV

/60

Dąbrowski (b.1913)

orchestral suite

10 children's songs

cantata [unnamed]

-

20,000 x4

80,000

8.IV

/56

Lutosławski (1913-94)

folk suite: Koperczaki

mass song triptych: Lipcowy Wieniec

-

40,000 x5

200,000

8.IV

/57

/59

Perkowski

(1901-90)

"Swantewit" (reworking)

choral pieces [unnamed]

180,000

40,000 x5

200,000

10.IV

/63

Dziewulski

(1888-1978)

Symphony

200,000

30,000 x5

150,000

10.IV

/61-2

Prószyński

Symphony 2 Symfonia pokoju

A cappella choral: Rok na Mazowszu

Flute Sonatina

Kantata o Stalinie

cantata: Pieśń o nowej Warszawie

Piano Concerto

30,000 monthly

30,000 x5

150,000

11.IV

/8

Skrowaczewski

(b.1923)

Koncert polski

cantata: Słowo o Stalinie

30,000 x3

30,000 x3

90,000

11.IV

/54

Sokorski, J.

(b. 1916)

Oratorio on Jakub Szela

six international folk songs

several mass songs [unnamed]

cantata: Bzy i róże [writing parts]

........... x3

 

 

-

40,000 x3

 

 

 

50,000

170,000

12.IV

/65

Lachman

(1880-1963)

choral [unnamed]

mass song [unnamed]

several weeks

30,000 x3

90,000

12.IV

/91

Bukowski

(1916-87)

String Quartet

Piano Concertino

Cantata: Dzień Pracy

-

30,000 x3

90,000

15.IV

/80

Serocki

(1922-81)

opera on old folk tale

Piano Concerto

40,000 x6

30,000 x6

180,000

16.IV

/66

Młodziejowski

(1909-85)

Concertino [ob.va.orch]

cantata: [Legenda] o Janosikowej Sławie

orchestral: Orawa (ZKP comm.)

folk songs: Trzy pieśni juhajskie

cantata: Hejże młoty, do roboty

l.o.a.

30,000 x2

60,000

17.IV

/90

Maklakiewicz

(1899-1954)

ballet: Złota Kaczka

opera: Pień o Janosiku

30 mass songs

4 suites

5 cantatas

l.o.a.

agreed

-

20.IV

/95

Klechniowska

(1888-1973)

orchestral: Cztery pory roku na wsi

4 months

30,000 x4

120,000

20.IV

/72

Kotoński (b.1923)

Concertino (ob)

orchestral: Tańce góralskie

chamber: Quartettino for 4 hours

-

-

?

20.IV

/76

Rund

(1889-1962)

orchestral: Rapsodia Polska

ballad: Dwie dole

-

30,000

30,000

21.IV

/67

Panufnik

(1914-91)

Symfonia rewolucyjna

60,000 x5

40,000 x8

320,000

22.IV

/70-1

Wiechowicz

(1893-1963)

Kantata żniwna

suite for strings [Kasia]

folk cantata: Kujawianka

-

-

?

26.IV

/69

Szabelski

(1896-1979)

Symphony

-

-

?

27.IV

/78

Markiewiczówna

(1900-82)

Sonata (cl.fg.pno)

Concertino (tpt)

20,000 x2

30,000 x2

60,000

5.V

/79

Swolkień

(1910-90)

4 mass songs, incl. Chłopskie pieśni buntownicze

Divertimento w dawnym stylu

Trio (cl.vn.pno) (ZKP commission)

l.o.a.

30.ooo x3

90,000

12.IV

/87-8

Popiel

(1902-70)

orchestral: Dwa Rapsody

cantata: Czyn Łagowa

-

20,000 x2

40,000 [later 80,000]

13.V

/89

Sygietyński

(1896-1955)

folk suite: Kontredans kurpiowski

Ten days

50,000

50,000

No date before 15.05

/92-3

Gniot (b.1902)

Pieśni ludowe wielkopolskie

Suita kujawska

3 mass songs

-

30,000

30,000

2.VI

/81

Waljewski (1892-1951)

Concert Overture

10 folksongs

3 Kurpian Songs

100,000

30,000 x3

90,000

7.VI

/82-3

Nawrocki

(1894-1950)

Piano Concerto in D minor

2nd Cycle of 6 Silesian folksongs

Piano Variations

Kantata Pokoju

Piano Concerto 2 in B minor

-

30,000 x3

90,000

 

Before 6.VII

/13?

Marczewski

(b. 1911)

Symphonic Variations

Composer's own letter missing

 

 

100,000

 
APPENDIX 2:
HIERARCHY OF GRANTS AWARDED BY MKiS

 • (i) 40,000 zł per month (14 composers)

  • 320,000 (40,000 x8) (1) Panufnik
  • 240,000 (40,000 x6) (5) Gradstein, Bacewicz, Turski, Malawski, Różycki
  • 200,000 (40,000 x5) (3) Mycielski*, Lutosławski, Perkowski
  • 120,000 (40,000 x3 (2) Sokorski J. (50,000 one-off), Ekier
  • 80,000 (40,000 x2) (3) Rudziński, Rytel, Świerzyński M.

 • (ii) 30,000 zł per month (19 composers)

  • 180,000 (30,000 x6) (2) Szeligowski, Serocki
  • 150,000 (30,000 x5) (2) Dziewulski, Prószyński
  • 120,000 (30,000 x4) (1) Klechniowska
  • 90,000 (30,000 x3) (13) Krenz, Kiesewetter, Świerzyński, A. Frieman, Vietighoff-Szeel, Lachowska, Baird, Skrowaczewski, Lachman, Bukowski, Swolkień, Waljewski, Nawrocki
  • 60,000 (30,000 x2) (1) Markiewiczówna

 • (iii) 20,000 zł per month (6 composers)

  • 80,000 (20,000 x4) (1) Dąbrowski
  • 60,000 (20,000 x3) (3) Szeluto, Walentynowicz, Modziejowski
  • 40,000 (20,000 x2) (2) Drege-Schielowa (10,000 added later), Popiel (later doubled to 80,000)

 • (iv) one-off payments (8 composers)

  • 100,000 (1) Marczewski
  • 90,000 (1) Kazuro (to write out orchestral parts of Rapsodia polska)
  • 80,000 (1) Poradowski (to write out fair copy of score(s))
  • 50,000 (3) Wiłkomirski, J. Sokorski (see also under (i)) Sygietyński
  • 30,000 (2) Rund, Gniot

 • (v) leave of absence (5 composers)

  • Maklakiewicz, from "Warsaw Conservatory" (requests four months)
  • Mlodziejowski, from Poznań PO (requests VI.50)
  • Swolkień from Polish Radio (he was awarded 3 months @ 30,000 z)
  • Szeligowski, from Poznań PWSM (requests 15.IV-31.VII.50) (see (ii))
  • Woytowicz, from Katowice PWSM

 • (vi) no information Kotoński

  * both Gradstein and Mycielski asked for extra funds, though there is no indication that any were granted:

  15.XII 101 Mycielski funds to finish Symfonia polska -

  16.XII 102 Gradstein treatment costs to enable him to complete Kantata o Stalinie 1,200 x2

  on 22 XII 1950 (AAN 75087), the MKiS released small amounts of money (between 1,400 and 2,400 zł), spread over two months, to ten composers< no particular rationale is detectable, though it might have been connected to the need for small extra funding as revealed by Mycielski and Gradstein on 15-16.XII.50.pmj_bar

Thomas: Article's Text
Bacewicz - Bibliography
Lutosławski - Bibliography
Panufnik - Bibliography
Abstracts of Articles
Note about the Author
PMJ - Current Issue
PMJ - Archivespmj_bar

Copyright 2002 by the Polish Music Journal.
Editor: Maja Trochimczyk. Polish Music Center, Summer 2002.
Design: Maja Trochimczyk & Marcin Depinski.
Comments and inquiries by e-mail: polmusic@email.usc.edu