Polish Music Journal
Vol. 2, Nos. 1-2. 1999. ISSN 1521 - 6039


bar

Chopin in Warsaw's Salons

Bibliography

Halina Goldberg


BIBLIOGRAPHY

 • Ballstaedt, Andreas. "Chopin as Salon Composer," in Chopin Studies 2, eds. John Rink and Jim Samson. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

 • ________., and Tobias Widmaier, Salonmusik: zur Geschichte und Funktion einer bürgerlichen Musikpraxis. Stuttgart: Steiner Verlag Wiesbaden, 1989.

 • Dębicki, Ludwik. Puławy: Monografia z zycia, towarzyskiego, politycznego, i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie [Puławy (1762-1830); A Monograph on Social, Political and Literary Life Based on the Princes' Czartoryski Archives in Cracow]. 4 vols. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1888.

 • Dobrzyński, Bronisław. Ignacy Dobrzyński w zakresie działalności dążącej do postępu muzyki w współczesnej jemu epoce [Ignacy Dobrzyński in the Arena of Activities Aiming at Musical Progress During His Time]. Warszawa: Felicyia Krokoszyńska, 1893.

 • Eigeldinger, Jean-Jacques. Chopin: Pianist and Teacher as Seen by his Pupils, translated by Naomi Shohet, Krysia Osostowicz and Roy Howat. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

 • Goldberg, Halina. Musical Life in Warsaw During Chopin's Youth, 1810-1830. Ph.D. diss., City University of New York, 1997.

 • Gołębiowski, Łukasz. Games and Amusements of Various Classes. Warszawa: Glücksberg, 1831.

 • Gradenwitz, Wilhelm. Literatur und Musik im geselligen Kreise: Geschmackbildung, Gesprachstoff und musikalische Unterhaltung in der bürgerlichen Salongesellschaft . Stuttgart, 1991.

 • Hoesick, Ferdynand. Chopin, 2 vols. Warszawa: Hoesick, 1927.

 • ________. Pisma zbiorowe [The Collected Works], vol. 1, Slowacki i Chopin. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, 1932.

 • ________. "Luminarze warszawscy w roli przyjaciół i znajomych F. Chopina" [Warsaw luminaries as Chopin's Friends and Acquaintances]. In Warszawa: luźne kartki z przeszłości syreniego grodu [Warsaw: Loose Leaves from the Past of the Mermaid City]. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1920.

 • Kollberg, Oskar. Dziela Wszystkie [The Complete Works]. Edited by J. Krzyżanowski. Vol. 62 Pisma muzyczne [Music Writings], part 2. Edited by M. Tomaszewski, D. Pawlak and E. Miller, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1961-90.

 • Kobylańska, Krystyna, ed. Chopin in His Land: Documents and Souvenirs. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955.

 • Koźmian, Andrzej E. Memoirs, 2 vols. Poznań: Letgeber, 1867.

 • Kallberg, Jeffrey. "Small Fairy Voices: Sex, History and Meaning in Chopin," in Chopin Studies 2, ed. Jim Samson. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

 • ________. Chopin at the Boundaries; Sex, History, and Musical Genre. Cambridge: Harvard University Press, 1996.

 • Sikorski, Józef. "Wspomnienie koncertowe," Biblioteka Warszawska no. 1 (1845): 361.

 • Sowiński, Albert. Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych [Dictionary of Polish Musicians Old and Modern]. First French edition, Paris: Libraire Adrien le Clere, 1857; first Polish edition, Paris: Księgarnia Luxemburska, 1874.

 • Wójcicki, Kazimierz. Warszawa, jej życie umysłowe i ruch literacki 1800-1830 [Warsaw, its Literary and Intellectual Life 1800-1830]. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1880.

 • Wóycicka, Anna. " Wieczorek pozegnalny Fryderyka Chopina" [Fryderyk Chopin's Farewell Evening]. Pion (1934).


  bar

  Abstract
  Article's Text
  List of Examples
  Author's Biography
  PMJ - Current Issue


  bar

  © Copyright 1999 by Halina Goldberg.
  Editor: Maria Anna Harley. Publisher: Polish Music Reference Center
  Design: Maria Anna Harley & Marcin Depinski. Summer 1999.
  Comments and inquiries by e-mail: polmusic@email.usc.edu